Skip to content Skip to footer

Latest Past Events

Otrā līdzdalības labās prakses pēcpusdiena

Ministru kabinets Brīvības iela 36, Rīga

Īstenojot Latvijas Piektajā nacionālajā atvērtās pārvaldības rīcības plānā 2022.-2025.gadam noteikto, Valsts kanceleja valsts pārvaldē strādājošos aicinās uz labās prakses pēcpusdienām. Šo pēcpusdienu  mērķis ir dalīties ar ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu labo praksi un izaicinājumiem, nodrošinot sabiedrības iesaisti. Valsts kanceleja rīko Otro līdzdalības labās prakses pēcpusdienu 2023.gada 6.jūlijā plkst. 13.30-16.00. Pielikumā pievienota pasākuma programma. Aicinām piedalīties un lūdzam izplatīt…

Starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu 2. Forums

Foruma mērķauditorija / dalībnieki: starptautiskās starpvaldību vai nevaldības organizācijās pašlaik strādājoši vai pēdējo 10 gadu laikā strādājuši profesionāļi, neatkarīgi no ierēdniecības statusa vai pakāpes, starptautisku organizāciju misiju dalībnieki, eksperti un konsultanti, kā arī jaunie speciālisti un praktikanti/stažieri ar saknēm Latvijā

V PASAULES LATVIEŠU ZINĀTNIEKU KONGRESs „Zinātne Latvijai”

Latvijas Nacionālā Bibliotēka Mūkusalas iela 3, Rīga

2023. gadā jau piekto reizi atzīmēsim Latvijai un latviešiem visā pasaulē nozīmīgu zinātnes notikumu – V PASAULES LATVIEŠU ZINĀTNIEKU KONGRESU „Zinātne Latvijai”  Dalība „Zinātne Latvijai” kongresā reģistrētiem dalībniekiem ir bez maksas. Piesakoties jaunumu saņemšanai šeit, varēs uzzināt par kongresa saturu, galvenajiem referentiem un reģistrācijas izsludināšanu jau 2022. gadā!