Skip to content Skip to footer

Daļa no diasporas sūtības ir arī dot ko atpakaļ: caur investīcijām, kontaktiem, eksporta atbalstu; dot atpakaļ to, ko mēs savulaik esam saņēmuši no Latvijas. Tā līdzās mūsu dvēseles saiknēm ir tā saucamā “pragmatiskā latvietība”. Caur starptautisko satīklojumu varam dot Latvijai atpakaļ tās būtiskāko zeltu – zināšanas, izaugsmi, attīstību. Mūsu biedrības misija ir būvēt tiltu starp diasporu un Latviju, un, lai tilts būtu stiprs, stipriem jābūt arī tā balstiem abās pusēs.”

(#esiLV valdes pārstāve, viena no biedrības dibinātājām E. Pinto)

Biedrības “Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai” jeb kopienas #esiLV mērķis ir apvienot un pārstāvēt latviešu diasporu, lai tādējādi veicinātu Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu un dinamisku attīstību, tostarp arī reģionos, kā arī lai palīdzētu stiprināt valsts pārvaldi. Biedrība ir pirmā specializētā diasporas ekonomiskās sadarbības organizācija, kas apvieno Latvijas diasporas uzņēmējus, investorus, profesionāļus un zinātniekus un viņus apvienojošās organizācijas, nodrošinot sadarbību, ekonomisko iesaisti, zināšanu pārnesi, kā arī veicinot inovācijas.

Biedrības paspārnē darbojas vairākas domnīcas: #ziniLV jeb zinātnes domnīca, veselības aprūpes pārvaldības domnīca, finanšu domnīca, starptautisko organizāciju profesionāļu domnīca, transporta un enerģētikas domnīca, valsts tēla domnīca, kā arī diasporas uzņēmēju klubu kopdarbnīca.

Kustība ir izveidota, balstoties uz Eiropas Latviešu apvienības iestrādēm, piesaistot specializētus diasporas klubus, kopienas un plašākas zinātnieku un profesionāļu aprindas. Kustībai ir izveidota sadarbība un īstenotas kopīgas aktivitātes ar Latvijas valsts iestādēm, pašvaldībām, akadēmiskajām / pētniecības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

#esiLV ir reģistrēta Latvijā, Valmierā, bet tās darbībā iesaistīti Latvijas izcelsmes nozaru profesionāļi no visas pasaules.

Valde

Valdē darbojas pieci profesionāļi no dažādām valstīm un nozarēm
ELĪNA PINTO

(Vācija / Luksemburga)

Darbojas valdē un vada starptautisko organizāciju profesionāļu domnīcu

Elīna Pinto ir starptautiskajā rīcībpolitikā un pilsoniskajā darbībā pieredzējusi cilvēktiesību juriste. Valdē pārstāv Eiropas Latviešu apvienību, kuras paspārnē tika aizsāktas aktivitātes diasporas uzņēmēju, profesionāļu, zinātnieku sadarbībai.

ĢIRTS GREIŠKALNS

(Latvija / Lielbritānija)

Darbojas valdē un vada transporta un enerģētikas domnīcu

Ģirts Greiškalns ir uzņēmējdarbības vides un ārvalstu investīciju eksperts ar lielu pieredzi, uzņēmējs. Desmit gadus vadījis Ārvalstu Investoru padomi Latvijā un strādājis Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vēstniecībā Latvijā tirdzniecības un investīciju nodaļā. Šobrīd strādā privātā sektorā, kur nodarbojas ar investīciju projektu attīstību, uzņēmumu konsultācijām un dārzniecības centra izveidi. Vada arī Skotijas Aberdīnas latviešu apvienību.

EDĪTE BRAUELA (BROWELL)

(Lielbritānija)

Darbojas valdē un ir viena no diasporas uzņēmēju klubu kopdarbnīcas vadītājām

Ikdienā Edīte Brauela ir starptautisko korporatīvo klientu risku vadības konsultante, kā arī vada Lielbritānijas latviešu uzņēmēju klubu. #esiLV ir arī viena no Latvijas izcelsmes uzņēmēju tīklošanās pasākumu organizatorēm.

IEVA JĀKOBSONE-BELLOMI

(Itālija)

Darbojas valdē un vada valsts tēla domnīcu

Pēc mācībām un darba dažādās pasaules valstīs Ieva Jākobsone-Bellomi šobrīd darbojas akadēmiskajā vidē – lielākās amerikāņu augstskolas Itālijā, Džona Kabota universitātes Gvarīni biznesa skolā (Roma), kā arī Romas biznesa skolā un Eiropas ekonomikas skolā lasa lekcijas organizācijas uzvedībā, starptautiskajā menedžmentā un starptautiskajā biznesā. Ir diasporas pārstāve Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomē.

KRISTĪNE ALBERTA (Albert)

(Vācija)

Darbojas valdē

Kristīne Alberta strādā Šveices uzņēmumā, brīvajā laikā darbojas pašas izveidotajā biznesa platformā “VissTe”, kurā palīdz Vācijas latviešu uzņēmējiem un arī tiem latviešiem, kas meklē pakalpojumu sniedzējus.

Vadītāji

Domnīcu un diasporu vadītāji
SANDRA MARTINSONE

(Lielbritānija)

vada #ziniLV jeb zinātnes domnīcu

Sandra Martinsone jau vairāk nekā 10 gadus dzīvo Londonā, kur šobrīd vada britu starptautiskās attīstības NVO tīkla interešu aizstāvību ilgtspējīgas ekonomikas attīstības jautājumos. Sandras pētnieciskās intereses saistītas ar nodokļu politikas jautājumiem, kas ir pamatu pamats sociālajam līgumam starp valsti un tās sabiedrību. 2018. gadā Sandra dibināja un vada Latvijas studentu un pētnieku Lielbritānijā asociāciju.

KĀRLIS ALBERGS

(Lielbritānija)

vada veselības vadības profesionāļu domnīcu

Kārlis Albergs jau sešus gadus strādā Nacionālajā veselības aprūpes servisā Lielbritānijā kvalitātes uzlabošanas jomā. Šajā nozarē iegūts arī maģistra grāds.

MARIJA FADULA

(Luksemburga)

viena no diasporas uzņēmēju klubu kopdarbnīcas vadītājām

Marija Fadula dzīvo Luksemburgā un strādā jomā, kas saistīta ar investīciju fondiem. Vada Luksemburgas latviešu asociāciju. Kopienā #esiLV ir arī viena no Latvijas izcelsmes uzņēmēju tīklošanās pasākumu organizatorēm.

KRISTĪNE MARKUS

(Vācija)

viena no finanšu domnīcas vadītājām

Kristīne Markus ir juriste un atbilstības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciāliste; strādā un dzīvo Frankfurtē. Brīvajā laikā darbojas Frankfurtes latviešu biedrības valdē, ir viena no uzņēmēju un uzņēmīgo kluba Vācijā “Biznesa Bites” līdzdibinātājām, darbojas arī Eiropas latviešu jauniešu biedrībā “Ej un dej”.

KARĪNA CĪGLERE (ZIEGLER)

(Vācija)

viena no diasporas uzņēmēju klubu kopdarbnīcas vadītājām

Karīna Cīglere strādā globālā IT uzņēmumā Vācijā, kur veic biroja administratores pienākumus, bet brīvajā laikā aktīvi iesaistās diasporas organizāciju darbā un pasākumu rīkošanā. Ir viena no diasporas radošo bērnu konkursa “Rādi, ko māki!” idejas autorēm un organizētājām, darbojusies Štutgartes latviešu kultūras biedrībā “Saime”. Uzņēmēju un uzņēmīgo kluba Vācijā “Biznesa Bites” idejas autore un viena no dibinātājām. Kopienā #esiLV ir arī viena no Latvijas izcelsmes uzņēmēju tīklošanās pasākumu organizatorēm.

ILZE SPĪGULE-BUIJTENVEGA (BUIJTENWEG)

(Nīderlande)

viena no Latvijas izcelsmes uzņēmēju tīklošanās pasākumu organizatorēm

Ilze Spīgule-Buijtenvega dzīvojusi gan Beļģijā, gan Zviedrijā, tagad – Nīderlandē, un allaž aktīvi darbojusies arī diasporas organizāciju vadībā un pašdarbības kolektīvos. Pati būdama uzņēmēja, iepriekš darbojusies arī Dienvidzviedrijas uzņēmēju kluba valdē.

ILZE UPATNIECE

(Vācija)

darbojas radošo industriju virzienā #radiLV

Ilze Upatniece guvusi profesionālo pieredzi komunikācijas, kultūras menedžmenta un politikas jomā Latvijā, Austrijā, Norvēģijā un Vācijā. Pašlaik strādā Berlīnes senātā un brīvajā laikā koordinē dažādus ar Baltijas valstīm saistītus kultūras projektus.

AGNIS STIBE

(Francija)

Agnis Stibe ir Normandijas biznesa skolas profesors un Mākslīgā intelekta programmas direktors, kā arī transformējošās līderības konsultants. Šobrīd dzīvo Parīzē. Regulāri dažādās valstīs sniedz priekšlasījumus un meistarklases par pārmaiņu un hipersnieguma tēmām un nozīmi.

VINETA HIBŠMANE

(Latvija)

 #esiLV sekretariāta vadītāja Latvijā

Vineta Hibšmane ir biedrības biroja vadītāja Latvijā. Ir liela pieredze, darbojoties arī nevalstiskajās organizācijās.

ZANE PUDULE

(Vācija)

publicitātes speciāliste

Septīto gadu dzīvo Vācijā, kur daļēji turpina strādāt savā pamatprofesijā, rakstot Latvijas medijiem par diasporas cilvēkiem un notikumiem. Aktīvi iesaistījusies arī diasporas organizāciju darbībā un pasākumu rīkošanā.

Finansiālie atbalstītāji

iestādes, kuras finansiāli palīdz realizēt projektus

Stratēģiskie partneri

Atbalstītāji

#esiLV biedri