Skip to content Skip to footer
Valsts tēla domnīca – Vada Ieva Jakobsone-Bellomi

Domnīca apvieno starptautiskās komunikācijas, publiskās diplomātijas, sabiedrisko attiecību un reklāmas nozares profesionāļus un entuziastus. Domnīca aktīvi rada priekšlikumus Latvijas starptautiskā tēla veidošanai, vērtē līdzšinējos panākumus, apkopo citu valstu pieredzi valsts tēla veidošanā un virzīšanā, kā arī ir pārstāvēta Latvijas ārējā tēla koordinācijas padomē.

Uzņēmēju un uzņēmīgo domnīca (#dariLV) – 4 vadītājas

Domnīca apvieno esošus un topošus diasporas uzņēmējus, kas vēlas iegūt kontaktus un zināšanas uzņēmējdarbības attīstībai un pašizaugsmei. Domnīca regulāri tiekas tīklošanās forumos, veido apmācības un pieredzes apmaiņas iespējas par uzņēmējdarbības videi nozīmīgiem jautājumiem, sekmē ciešāku sadarbību starp uzņēmējiem diasporā un Latvijā, kā arī sadarbojas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru eksporta un tūrisma veicināšanai.

Zinātnieku un pētnieku sadarbības domnīca (#ziniLV) – vada Sandra Martinsone un Elīna Pinto

Domnīca apvieno dažādu jomu un paaudžu zinātniekus ārvalstīs, kuriem ir interese stiprināt sadarbību savā starpā un ar Latvijas partneriem pētniecības un inovāciju jomā, kā arī radīt idejas un projektus Latvijas zinātnes internacionalizācijai. Domnīca regulāri rīko zinātnieku tīklošanās saietus dažādās valstīs un tematiskas tālsaistes diskusijas, rada zinātnes tēmai veltītus raidierakstus un tiekas ar Latvijas kolēģiem, cieši sadarbojoties ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību.

Starptautiskajās organizācijās un pārvaldības jomā strādājošie profesionāļi (#risiniLV) – vada Elīna Pinto

Domnīca apvieno profesionāļus, kuri strādā starpvaldību organizācijās (ES, ANO, OECD, EDSO u.c.) un to misijās, starptautiskās nevaldības organizācijās (WWF, Amnesty International u.c.), kā arī ārvalstu publiskās pārvaldes struktūrās pieredzi guvušus ekspertus. Domnīcas pārstāvji iesaistās Latvijas kampaņas gatavošanā uz ANO Drošības padomes nepastāvīgā locekļa vietu un piedalās tematiskās diskusijās ar kolēģiem Latvijā.

Transporta un enerģētikas domnīca – vada Ģirts Greiškalns

Domnīca apvieno transporta, enerģētikas un klimata nozares profesionāļus. Domnīca sarunās ar Latvijas valdību un pašvaldībām uztur Zaļā kursa nozīmīgumu un veido viedokļa rakstus, balstoties uz diasporas profesionāļu pieredzi dažādos atjaunīgās enerģijas jautājumos.

Radošo profesionāļu domnīca (#radiLV) – vada Ilze Upatniece

Domnīca apvieno māksliniekus un dažādu radošo industriju profesionāļus ārvalstīs, kuri ir ieinteresēti sadarbībā ar Latviju gan radošajā, gan izglītības jomā un gatavi iesaistīties Latvijas kultūras diplomātijas aktivitātēs ārvalstīs. Domnīcas ietvaros notiek informācijas apmaiņa par dažādām iespējām šādai sadarbībai.

Finanšu sektora domnīca – vada Kristīne Markus un Marija Fadula

Domnīca apvieno finanšu sektora profesionāļus, vērtē Latvijas procesus AML jomā un finanšu sektora attīstībā, gatavo viedokļa rakstus un apaļā galda diskusijas ar partneriem Latvijā.

Veselības aprūpes pārvaldības profesionāļu domnīca – vada Kārlis Albergs

Domnīca apvieno veselības aprūpes vadības speciālistus ar pieredzi menedžmentā, kvalitātes vadībā, krīzes un pārmaiņu vadībā, medicīnas izglītības, pētniecības un sistēmu plānošanā. Domnīca dalās ar pieredzi no dažādām valstīm, piedalās nozares konferencēs Latvijā, konsultē un konsultējas ar kolēģiem Latvijā un gatavo viedokļa rakstus.